Top

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΠΟΡΡΗΤΟΥ

Όροι χρήσης και πολιτική απορρήτου

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Μέσω της ιστοσελίδας (www.snapfit.gr), η εταιρεία μας, με την επωνυμία «SNAPFIT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σας παρέχει υψηλής ποιότητας προγράμματα εκγύμνασης και υπηρεσίες ευεξίας, ακολουθώντας τις διεθνής τάσεις του Fitness, μέσω από τους πλέον σύγχρονους χώρους άθλησης στο κέντρο της Αθήνας.
Οι παρακάτω όροι χρήσης ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αναφορικά με τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών μας. Η αποδοχή και η δέσμευση προς συμμόρφωση των παρακάτω όρων λογίζεται ως γενομένη με την είσοδο και την πλοήγηση σας στην ιστοσελίδα. Καλείστε να διαβάσετε με προσοχή τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, σε περίπτωση δε, που δεν συμφωνείτε και δεν αποδέχεστε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, παρακαλείστε να μην προχωρήσετε στη χρήση της ιστοσελίδας.
Η εταιρεία ή/και οι προμηθευτές της επιφυλάσσονται ρητά τους δικαιώματός τους να προβαίνουν σε αλλαγές ή τροποποιήσεις των παρόντων όρων, αλλά και, εν γένει, του περιεχόμενου αυτής, και χωρίς αιτιολόγηση, ανά πάσα στιγμή και ανά διαστήματα και ότι, θα τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής τους. Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη σας να ελέγχετε περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους. Η από μέρους σας συνεχής χρήση της ιστοσελίδας θα θεωρείται ως αποδοχή των εν λόγω αναθεωρημένων όρων.
Όσοι έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας. Η χρήση της ιστοσελίδας από ανηλίκους επιτρέπεται μόνον με τη ρητή συγκατάθεση των ενηλίκων που ασκούν την επιμέλειά τους, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία των ανηλίκων. Η ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση από χρήστες που δεν πληρούν τις παραπάνω ιδιότητες.
Συμφωνώ και αποδέχομαι αναντίρρητα τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Οι πληροφορίες, οι απόψεις και το εν γένει περιεχόμενο που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κείμενα, γραφικά, εικόνες, video) δεν είναι δεσμευτικές και έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα προς εσάς για θέματα που άπτονται προγράμματα εκγύμνασης και υπηρεσίες ευεξίας, παρέχοντας πληροφορίες των συγκεκριμένων προγραμμάτων που προσφέρονται στο χώρο μας. Η ιστοσελίδα δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες που δύνανται να προέλθουν από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που βασίστηκε, μερικά ή συνολικά, σε πληροφορίες που η ίδια παρέχει.
Η μέσω διαδικτύου παρουσίαση των υπηρεσιών μας, όπως εμφανίζονται κάθε φορά στην ιστοσελίδα μας, καθώς και η πληρωμή του τιμήματος του προγράμματος στο κατάστημα, διέπεται από τους παρόντες όρους και συμφωνίες.

2. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αναλύονται διεξοδικά στην ιστοσελίδα, όπως και η χρονική διάρκεια χρήσης του εκάστοτε προγράμματος. Οι τιμές διαμορφώνονται ανάλογα με την επιλογή των διαθέσιμων προγραμμάτων από εσάς, προσφέροντάς σας τη δυνατότητα να διαλέξετε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκγύμνασης (ατομικό ή ομαδικό), προσαρμοσμένο στις προσωπικές ανάγκες σας, σε συνεργασία με τους έμπειρους personal trainers του γυμναστηρίου. Οι υπηρεσίες παρέχονται προσωπικά σε εσάς και όχι σε τρίτο πρόσωπο, μέσα στο καθορισμένο ωράριο λειτουργίας του γυμναστηρίου και στις ώρες που προβλέπονται στο ημερήσιο πρόγραμμα (π.χ. ατομικά ή ομαδικά προγράμματα).
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, αναιτιολόγητα και άνευ προειδοποιήσεως, να τροποποιεί το ωράριο λειτουργίας, καθώς και το ημερήσιο πρόγραμμα. Κατά τη χρήση του γυμναστηρίου και των υπηρεσιών μας εν γένει οφείλετε να σέβεστε τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του γυμναστηρίου, ο οποίος επίσης αναγράφεται αναλυτικά στην παρούσα (άρθρο 3) και τον οποίο τεκμαίρεται αμάχητα ότι γνωρίζετε και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα.
H ιστοσελίδα με κάθε τρόπο προσπαθεί, ώστε οι πληροφορίες, το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες που διατίθενται μέσω αυτής να διέπονται από σαφήνεια, ακρίβεια, αρτιότητα και να είναι διαρκώς επικαιροποιημένες. Η ιστοσελίδα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε βλάβη ή/και κάθε άλλη αρνητική συνέπεια που μπορεί να προκύψει από την πρόσβαση σε αυτήν ή/και τη χρήση των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτή, όπως και των πληροφοριών που είναι αναρτημένες σε αυτή.
Κανένα μέρος του παρεχομένου περιεχομένου σε εσάς δεν αποτελεί και δε μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράληψη, αλλά αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρειά σας, κατόπιν ίδιας αξιολόγησης, να ενεργήσετε με βάση τη δική σας βούληση, αποκλειόμενης οιασδήποτε ευθύνης της εταιρείας. Η ιστοσελίδα έχει το δικαίωμα να αφαιρεί, να απενεργοποιεί ή να περιορίζει την πρόσβαση σε αυτήν, εφόσον κρίνει καλόπιστα ότι παραβιάζετε τους όρους χρήσης της.

3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

• Η εγγραφή στο γυμναστήριο επιτρέπεται μόνο σε ενήλικες.
• Υποχρεούστε να μας γνωστοποιήσετε τυχόν ιατρικά προβλήματα ή σωματικές ενοχλήσεις που αντιμετωπίζετε, κατά την πρώτη επίσκεψή σας, φέροντας την αποκλειστική ευθύνη σε περίπτωση απόκρυψης προβλημάτων υγείας ή ιατρικών συστάσεων/ προειδοποιήσεων περί μερικής ή ολικής απαγορεύσεως της χρήσης γυμναστηρίου.
• Η συμπεριφορά και η παρουσία σας στο χώρο του γυμναστηρίου πρέπει να είναι πάντα κόσμια και ευπρεπής.
• Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε με προσοχή τα μηχανήματα άθλησης του γυμναστηρίου και πάντα με βάση τις υποδείξεις των γυμναστών.
• Η χρήση των ερμαριών επιτρέπεται μόνο κατά το χρόνο παραμονής σας στο γυμναστήριο, απαγορεύεται δε ρητά η διατήρηση της ασφάλισης αυτών μετά τη χρήση του γυμναστηρίου και την αποχώρησή σας από αυτό. Μετά το πέρας της ημερήσιας λειτουργίας του γυμναστηρίου, το γυμναστήριο δύναται, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση να εκκενώνει όλα τα ερμάρια των αποδυτηρίων, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης του για την απώλεια αντικειμένων.
• Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του γυμναστηρίου.
• Απαγορεύεται η δημιουργία θορύβων στο χώρο και η όχληση τρίτων που βρίσκονται στο χώρο.
• Η υγιεινή του σώματός σας κατά την παραμονή σας στον χώρο του γυμναστηρίου αποτελεί προτεραιότητα για εμάς.
• Η χρήση πετσέτας είναι υποχρεωτική σε όλα τα μηχανήματα που υπάρχει σωματική επαφή.
• Η χρήση αθλητικής περιβολής και αθλητικών υποδημάτων είναι υποχρεωτική.
• Κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων.
• Το γυμναστήριο δεν ευθύνεται για την απώλεια χρημάτων ή προσωπικών αντικειμένων σας από τους χώρους του γυμναστηρίου.

4. ΤΙΜΗΜΑ
Το τίμημα για τις υπηρεσίες που παρέχονται αναγράφεται αναλυτικά στην ιστοσελίδα. Το ποσό αυτό συμπεριλαμβάνει τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α), όπως ισχύει κάθε χρονική περίοδο. Με την αποδοχή των παρόντων όρων τεκμαίρεται αμάχητα η αποδοχή του τιμήματος ως δίκαιου, εύλογου και ανάλογου των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι δε τιμές – προσφορές ισχύουν αποκλειστικά για την περίοδο που αναγράφεται στην ιστοσελίδα μας. Η πληρωμή πραγματοποιείται εφάπαξ και γίνεται στο χώρο του γυμναστηρίου με τη συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων και συγκεκριμένα α. ΟΝΟΜΑ, β. ΕΠΩΝΥΜΟ, γ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ, δ. e-mail. Το σχετικό παραστατικό (Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών ή Τιμολόγιο) θα λαμβάνετε κατά την πρώτη επίσκεψη σας στο γυμναστήριο.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

Διατηρείτε το δικαίωμα υπαναχώρησης από την εγγραφή σας στα προγράμματα εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία συναλλαγής για οποιονδήποτε λόγο, το γυμναστήριο δε, υποχρεούται να επιστρέψει το σύνολο του ποσού στο ακέραιο. Στην περίπτωση αυτή και δεδομένου ότι πρόκειται για εφάπαξ καταβολή για την οποία εκδίδεται σχετικό παραστατικό το οποίο επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. και φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων, θα πρέπει αφού αφαιρεθούν τα ποσά αυτά, από το υπολειπόμενο ποσό να παρακρατηθεί το ποσό που αντιστοιχεί αναλογικά στο χρόνο λειτουργίας της παρεχόμενης υπηρεσίας. Το υπόλοιπο ποσό θα επιστραφεί σε εσάς με την επιφύλαξη παρακράτησης τυχόν αποζημίωσης σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, επί της αξίας του ανεκτέλεστου προγράμματος. Επίσης, δικαιούστε οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της παρεχόμενης υπηρεσίας να καταγγείλετε τη σύμβαση υπηρεσιών, πριν τη λήξη του συμφωνημένου προγράμματος, για λόγους µη παροχής ή πληµµελούς παροχής της υπηρεσίας από υπαιτιότητα της εταιρείας, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν για την υπαναχώρηση.

6. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα σε περίπτωση παραβίασης του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της καθώς και σε περίπτωση παραβίασης κάποιων από τους όρους του παρόντος, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, καθώς και σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, έκτακτων και απρόβλεπτων συνθηκών να καταγγείλει οποτεδήποτε μονομερώς και αζημίως τη σύμβαση υπηρεσιών. Επίσης, σε περίπτωση απουσίας σας τριών συνεχόμενων συνεδριών χωρίς αιτιολογία, η εταιρεία έχει το δικαίωμα να παρακρατήσει όλο το ποσό και να διακόψει την παροχή υπηρεσιών.

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Αποδέχεστε και αναγνωρίζετε ότι το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, ψηφιακά φωνογραφήματα, προγράμματα,  πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα, λογότυπα, εικόνες, υπηρεσίες, ηλεκτρονικά αρχεία κλπ) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής Ιδιοκτησίας. Τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών (π.χ. προμηθευτών ή εταιρειών) αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και η προστασία τους βαραίνει αποκλειστικά και μόνο τους δικαιούχους.
Απαγορεύεται ρητά η με οιονδήποτε τρόπο χρήση, αντιγραφή, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση, έκδοση, φόρτωση (download), μετάφραση και τροποποίηση τμήματος ή του συνόλου του περιεχομένου της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτήν χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρείας. Σε περίπτωση που γίνει αντιληπτή η εξαγωγή, χειροκίνητα ή αυτοματοποιημένα, του συνόλου ή ουσιώδους μέρους της βάσης δεδομένων της ιστοσελίδας, ο διαχειριστής της επιφυλάσσεται για την άσκηση οποιουδήποτε νομίμου δικαιώματός του.
Επιτρέπεται εξαιρετικά η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η έλλειψη πρόθεσης για εμπορική εκμετάλλευση και η αναγραφή της πηγής προέλευσής του. Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί αυτό να ερμηνευθεί ως ένδειξη βούλησης παραχώρησης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εκ μέρους του διαχειριστή. Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο συνεπάγεται τις ευθύνες και επισύρει τις ποινές που ορίζει ο νόμος. Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου, μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει τα Προσωπικά Δεδομένα, τα οποία συλλέγονται κατά την ενάσκηση σκοπών και της εν γένει δραστηριότητάς της και τα διαφυλάττει με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή, συμμορφούμενη με την εκάστοτε ισχύουσα Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.
Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε για την παροχή υπηρεσιών ατομικής και σωματικής άσκησης με την εγγραφή σας τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας μαζί μας και σε καμία περίπτωση δεν πωλούνται, ενοικιάζονται ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαβιβάζονται ή/και κοινοποιούνται σε τρίτους. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία η κοινοποίηση των στοιχείων επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου και αποκλειστικά προς τις αρμόδιες αρχές. Ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής σας και η σημασία της προστασίας των δεδομένων αποτελεί προτεραιότητα και κανόνας της εταιρείας και λαμβάνονται εύλογα μέτρα για τη διατήρηση της ασφάλειας, ακεραιότητας και του απορρήτου των πληροφοριών, σύμφωνα με την παρούσα πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων.
Μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας όταν καταχωρείτε μια ερώτηση ή ένα σχόλιο ή/και την εγγραφή σας για την παροχή των υπηρεσιών μας, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Όλα τα προσωπικά δεδομένα μένουν εμπιστευτικά και αποθηκευμένα με τρόπο που διασφαλίζει την προστασία τους.
Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή διατηρείτε όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις προαναφερθείσες ελληνικές και ευρωπαϊκές διατάξεις καθώς και τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, συμπλήρωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας, ένστασης, υποβολής καταγγελίας των προσωπικών σας δεδομένων. Η άσκηση των προαναφερομένων δικαιωμάτων προϋποθέτει την υποβολή έγγραφης αίτησης στην εταιρεία.
Ενημερωτικούς καταλόγους και έντυπο υλικό θα λαμβάνετε μόνον εφόσον το επιθυμείτε και το δηλώσετε κατά την εγγραφή σας ως μέλος.
Εάν έχετε ερωτήσεις, απορίες ή ενστάσεις σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιλυθεί το ζήτημα. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματά σας όπως αναφέρονται άνωθεν, μη διστάσετε να μας στείλετε το αίτημά σας. Μπορείτε να στείλετε τα αιτήματα, τις ερωτήσεις, τις απορίες ή τις ενστάσεις σας στη διεύθυνση: INFO@SNAPFIT.GR

9. COOKIES

Μέσω της ιστοσελίδας δύναται να συγκεντρώνονται μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών/επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies, όπως αυτά προκύπτουν από την επικοινωνία του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (web browser) με τον εξυπηρετητή (server).
Τα cookies αποτελούν ένα βιομηχανικό πρότυπο, χρησιμοποιούνται από τις περισσότερες τοποθεσίες web και διευκολύνουν την επαναλαμβανόμενη πρόσβαση των χρηστών σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία web και τη χρήση της. Τα cookies δεν είναι επιβλαβή για το σύστημα του υπολογιστή σας ή για τα αρχεία σας και μόνο η τοποθεσία web από την οποία μεταφέρθηκε ένα συγκεκριμένο cookie στον υπολογιστή σας έχει τη δυνατότητα ανάγνωσης, τροποποίησης ή διαγραφής του. Αν δεν επιθυμείτε να γίνεται συλλογή πληροφοριών μέσω των cookies, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις που διαθέτουν τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο web (σχετικές πληροφορίες: https://cookies.insites.com), με τις οποίες μπορείτε να διαγράψετε τα ήδη υπάρχοντα cookies και να επιλέξετε είτε να απορρίπτονται αυτόματα τα μελλοντικά cookies είτε να αποφασίζετε για την απόρριψη ή την αποδοχή κάθε συγκεκριμένου cookie του Ιστοτόπου www.ekt.gr στον υπολογιστή σας. Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι η απόρριψη των cookies ενδέχεται να έχει ως συνέπεια να γίνει πιο δύσκολη ή αδύνατη η χρήση ορισμένων τμημάτων του ιστότοπου καθώς θα απαιτείται διαρκής σύνδεση.

10. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς Διατάξεις, όπως εκάστοτε ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.
Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου της παρούσης δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει.
Οποιαδήποτε παράλειψη άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος ή όρου από τον διαχειριστή ή/και τους προμηθευτές του που απορρέει από το παρόν δεν συνιστά παραίτηση από αυτό.
Δηλώνετε και εγγυάστε ότι υποχρεούστε να αποζημιώσετε την ιστοσελίδα ή/και τους προμηθευτές της για κάθε ζημία, θετική ή αποθετική, άμεση ή έμμεση που τυχόν προκύψει εις βάρος τους σε σχέση με τη χρήση της. Επίσης, δηλώνετε και εγγυάστε ότι, θα απαλλάξει τον διαχειριστή ή/και τους προμηθευτές της από κάθε αξίωση, αποζημίωση, απώλεια ή δαπάνη (περιλαμβανομένων νομικών εξόδων, τελών και αμοιβών) που τυχόν αυτοί υποστούν ή καταβάλουν εξαιτίας της εκ μέρους σας χρήση της ιστοσελίδας κατά τρόπο αντίθετο στους παρόντες όρους ή στο Νόμο εν γένει.
Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οιασδήποτε τυχόν διαφοράς ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών.

11. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για κάθε διευκρίνιση, απορία, ένσταση και παροχή πληροφοριών μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας, στο email INFO@SNAPFIT.GR, είτε τηλεφωνικώς στο 2107252146.